Etiket kamusal alan

heykele dokunabiliyor muyuz?

Scheveningen’e hoşgeldiniz 🙂 Tom Otterness’ın heykelleri ile oynayan çocukları görünce parklardaki plastik kaydıraklar geliyor gözümün önüne. Bu dev heykellerin bacaklarından ya da göbeklerinden de kayılabiliyor hem de hikayeleri var. Daha zevkli ne olabilir ki! Hem de dokunmak, elini tutmaya çalışmak yasak değil. Onlar da uçuşan kumlardan nasibini alıyor. 

Size güzel poz vermek için şekilden şekile de girmişler. En önemlisi de hayal gücünün ürünü. Okyanusa dalıp gidenle mi oturmak istersiniz yoksa muhtemelen herring yiyenin bacağına tırmanmaya çalışmak mı? 

Bisiketi alıp biraz daha süreyim sahil ne güzel derseniz ileride Theo Jansen’in rüzgarda yürüyen yeni yaşam formları ile karşılaşıyorsunuz. Scheveningen’in ne kadar rüzgarlı olabildiğini deneyimledikten sonra anladım meseleyi. Theo Jansen Scheveningen doğumlu 🙂 Çocukluğundan beri kumdan kalelerini uçuran rüzgarı keşfetmiş, rüzgarla düşünmüş. 

Daha neler var o sahilde derseniz, pedallamaya devam!

Fotoğraflar, Melis Baloğlu

Reklamlar

Ütopya yolunda deneysel kazanımlar

Hollanda ve Belçika  örnekleriyle

Ütopyaları realiteye bir başkaldırı olarak yorumlamak mümkün müdür? Aslında paradoks belki de bu noktada başlar: realiteye başkaldırı olarak oluşturulan düşünceler, zaman içerisinde realitenin kendisi haline dönüşebilir. Bu noktada eğer ütopyalar toplumu, gerçekleşebileceğine inanılmayan daha “iyi”, eşit, yaşanabilir ortamlara yaklaştırabiliyor ya da en azından oluşturulan düşünceyle konu sorgulanabiliyor/sorgulatılabiliyorsa belli bir amaca ulaştıklarını söylemek çok da yanlış olmaz.

Kavramsal tartışma ne boyutta, ne kadar karmaşık olursa olsun; mevcut olanı sorgulatan ya da tamamen anlamsız kılan, zamanın anlamlandıramadığı düşünceler hem yaratıcılık becerisini zorlayan hem de cesaret gerektiren eylemlerdir. Bu eylemlerin hem yazılı hem sözlü birçok örneğini görmek mümkündür. Ancak yazının odak noktası olarak belirlenen konu yazılı veya sözlü olarak üretilen bu eylemlerden çok daha güçlü, akılda kalıcı ve çok daha deneyseldir. Üzerinde durmak istediğim konu günlük hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan ama çoğu zaman farkında bile olmadan bilinçsizce deneyimleyip üzerine düşünmediğimiz sokaklar ve sokak sanatları üzerine…

08

Delft, merkez istasyon

06

Delft, merkez istasyon

07

Delft, merkez istasyon

1970’lerde New York’da başladığı düşünülen sokak sanatlarının (street art), günümüzde dünyanın birçok yerinde bu kadar yaygınlaşmasının birçok nedeni olduğu düşünmek mümkün. Temelinde başkaldırı güdüsünü de içinde barındırarak, legal veya illegal olarak oluşturulan bu görseller; “şu anda akademi ve akademik çalışmaların da meşrulaştırdığı, eşitsizlik, hakların sömürüsü gibi kavramlara yönelik bir reaksiyon, bir devrim çağrısı, sosyo-politik olaylar karşısında bir bilinçlenme, gelecek için bir umut, kamusal alanların geri kazanımı ya da kentsel mekânın güzelleştirilmesi” [1] gibi amaçlardan biri veya birkaçını taşıyabiliyor. Belirtilen bu birçok anlamlı amacın yanı sıra, bu tür görseller adını bilmediğimiz sokak sanatçılarının kendilerini ortaya koyma biçimlerine göre farklı ifade anlayışlarıyla şekilleniyor. Farklı teknikler, grafittiler, türlü araçlarla (fiziksel araçlar; mevcut ama fonksiyonelliğini kaybetmiş binalar, düşünce veya varlığı anlamında eleştirilen billboardlar… ya da sözlü araçlar; sloganlar, sözler…) şekillenen bu görseller, deneysel bir yöntemle oluşturarak hem mevcut -herhangi bir – şeye eleştirel bakış hem de yapıldığı ortama özgünlük katıyor.

10

Brüksel, şehir merkezindeki ara sokaklardan

09

Rotterdam, merkez istasyon yolundaki ara sokaklardan

05

Delft, şehir geçici mekânlarında dahi renklendirilebilir; şehir merkezini istasyonla bağlayan yaya yollarının yapım çalışması sırasında

04

Delft, yaratıcılığı- dansı, performansı, müziği- anlamak ya da bilinçaltıyla anlatmak adına; tiyatro okulu.

03

Delft, yada sadece Hollanda’yı…

01

Delft, ya da sadece bir sloganla dikkat çekmek…

02

Delft, yabancı bir gözün simgeler olarak gördüğü ifade biçimi

Yanılgı, bakmak değil baktığını görememektir çoğu zaman. Belki de bu nedenle görmeye çalışarak çıktığım yolda karşılaştığım güzellikleri,  – yapılı çevrenin ütopyaları-  diye nitelendirerek sıralıyorum. Görerek, farkındalık bilinciyle keşfetmek, … yaşamak ve deneyimleyebilmek umuduyla.

* mevcut görseller: Deniz Mutlu, ocak 2015

kaynak_01

[1] Michael DeNotto, “Street Art and Grafitti”, Published in april 2014, http://crln.acrl.org/content/75/4/208.full

TAKİP! 

https://www.facebook.com/pages/StreetArt-in-Netherlands/473843152655886

http://www.pinterest.com/ansjejoanna/dutch-street-art/

film_01

Star Wars (1983)

Exit Through The Gift Shop (2010)

experience on no man’s land

1

2

3

4

5
6

 

kimseye ait olmayan yerde yaşamak

Sokaklar, binalardan arta kalan ve sadece gelip geçilen şehir boşlukları değildir!

İçlerinde durmayı, düşünmeyi, dinlenmeyi, şarkı söylemeyi ya da oyun oynamayı, kısaca insanın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü aktiviteyi barındıran ve çevresini besleyen şehrin damarlarıdır!

Bireylerin eşitliği için, bu sokaklarda gerçekleştirilecek aktiviteler, özel mülkiyetler tarafından fiziksel olarak engellenemez olmalıdır!

Projenin yer aldığı Susuz Dede Parkı, özel mülkiyetlerin oluşturduğu duvarlarla çevrili oluşu, deniz kenti olan İzmir’de yer almasına rağmen deniz kokusunu alamaması ve kot farkının oluşturduğu ulaşım problemine sahip oluşu nedeniyle eşitlik fikrinden oldukça uzaktır.

Bu nedenle tasarım kararı, toprak hattının devam ettiği yerlerde, aktivite mekânlarının özgürce var olmasını destekler.

Bastığımız sıfır kotunda gerçekleşecek her aktivite mekânının, yollarının ve küçük ölçekli meydanlarının var oluş nedeni öncelikle çevredeki konutları iyileştirmek olmalıdır.

Yeni düzende oluşacak her ev biriminin –oda- gerçekleşeceği aktivite için ideal yer olması gerekmektedir. İdeal yer olması, içinde gerçekleşecek aktivite için sunduğu olanakların o aktiviteye uygun olması demektir.

Uygunluk, mekânın malzemesiyle ilgili olabileceği gibi, karanlık/aydınlık oluşu, ağaçların içinde konumlandırılması ya da açık havada bir çukurun bırakılması gibi tanımlanabilir.

Bu ideal olarak tanımlanan birimlerde yaşanacak deneyimlerin, eşsiz ve kişiye özgü olması ve var oluş sebebi olan aktivite evi, konuttan ayırır. Bu koşulların yaratılması için, evin; dışında var olan farklı niteliklerdeki aktivite merkezlerine ulaşımı, evin bir geçiş noktası, bir eşik ya da filtre görevi görmesi, “resmedenin” yaşadığı, “okuyanın” yaşadığı, evsizin yaşadığı ev olması, evi tamamlar.

utopia

Description: Streets are not just empty areas in a town which are simply leftovers beside buildings, or random places that you can walk on by. They contain all kind of activities, like standing, thinking, resting, singing, playing, in short everything which increases the quality of life and they are the arteries, which feed the city and its environment. For the equality of individuals, the activities happening in the streets should not be physically hindered by private properties. The Susuz Dede Park project is stonewalled by private properties; despite its position in a seaside city, no sea scent can reach the park and its height difference hinders access to the park, for these reasons the idea of equality is still far away.

modelfoto01

That is why the design decision supports the free existence of activity locations in places where the ground connection continues. The reason of existence of every activity space, roads and micro scale squares to be realized at the ground, we step on, must begin with improving the housing in the environment. Every living unit –room-, formed according the new system, should be the ideal place for the realizing activity. Being the ideal place means it should offer the facilities to the realizing activity within, which are appropriate for this activity. Appropriateness, just like possible relativity with material at the location, could be defined as forming of dark and light, positioning in trees or like leaving a depression at clear weather.

modelfoto02
The reason for being the activity of these experiences lived in units which are defined as ideal, being unique and personal, separates the home from housing. To create these conditions, the house – reaching activity centers with different qualifications outside- acts as an entry point, a threshold, a filter, a reading space or painting space completes the quality of home.

modelfoto03

 

 

Neo-local Seeds

 

Neo-local Seeds

Neo-local Seeds, Hazal Çiçek, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Kamusal alanın çevresindeki konutlardan beslendiği iddiasıyla yola çıkan Neo-Local Seeds bir bitirme projesi. Bu projenin gelecek öngörüsü kamusal alan ile kişilerin ev ya da yuva dedikleri  alan arasında kalan yeni alanların oluşumuna ve kullanımına dair aktiviteler geliştirme üzerine.

The concept of public space is nurtured and fed by housing around it. The developing times and individualism issues will end the understanding for public space in the future. When this case is taken into account about the idealized housing; an overlap is created by the integration of public and individual spaces, which will meet the needs of the persons’ in a half-public space. ‘Neo-local Seeds’ removes the attachment of a person from a single unit of housing and idealizes living space. The perfection is achieved by meeting the prerequisites for natural/topographical needs with ‘Neo-local Seeds’.

SOUNDcumulus

SOUNDcumulus: görselliğin bu kadar önde olduğu günümüzde sesleri takip ederek bir ütopya projesi yapmak!

Tasarım sürecinde İzmir Göztepe’deki Susuz Dede’de geçirdiğimiz vakitten biliyorum, “sesi, gürültüyü ve müziği ayrı ayrı dinlemesinin ve tasarladığı her mekanın içinde yürüyüp, orada tasarladığı etkinlikleri hissetmeye çalışmasının rolü büyük.” demiş Kök ödüllü projesine.

Susuz Dede Parkı İzmir’in içinde bir garip yeşil ada. Aslında kendi başına oldukça oraya ait değilmiş gibi ya da şehir ona ait değil. Böyle bir yerde “Housing Utopia” başlığı ile yola çıkarak, keşfe gittiğimiz gün, gürültüyü, sesi tam da bulunduğumuz noktayı dinleme fikrini arazide ortaya çıkarmıştı. Ses kesiti hayal edin! (ya da buyurun paftasını inceleyin 🙂

Sözü kEk’e bırakmadan önce diyeceğim şu ki, kağıtları önünüze serip, düşünüp, sandalyede eskimenin zamanı da var ama önce araziye gidin, termosa çay koyun (ya da ne isterseniz 🙂 bir kendiniz soluk alın, kalın orada, gerisi gelecek işte kanıtı!

10371330_10152420204738407_5056365099613914900_o

SOUNDcumulus, Nazlı Kök, Archiprix”te Serra Özel Ödülü 2012

 

10275588_10152420204433407_3843302537026475243_o

SOUNDcumulus, Nazlı Kök, Archiprix”te Serra Özel Ödülü 2012

 

Günümüzde birbirine zıt iki farklı alan ve zamanları kullanan ev ve iş hayatı, benim ütopyamda bundan belki yüz yıllar belki de bir kaç yıl sonra, birlikte yaşayan ve gelişen mekanları paylaşacaklar. ve birbirinden farklı aktiviteleri ve gereksinimleri içeren bu iki durum belki aynı çatı altında belki de değil, ama iki farklı etkiyle duvarları şekillendirecek, ortak ve zıt noktalar yaratacaktır. ”Bir yerin nasıl olması gerektiğini, en iyi oranın kendisi söyler” işte bu yüzden bu projeyi diğer projelerden farklı kılan; arazinin sesine kulak verilerek yapılmasıdır. Özel ve kamusal alanların en uygun dengede birleştiği mekanlar her eğimin her manzaranın her sesin farklı özellik ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Nowadays the areas used for private and business life, which completely conflict in time and place, will be shared in my utopia with living and developing spaces, and this may come true in thousand years or a few. (And) these two spaces that include different private activities and needs, whether under the same roof or not, will form the walls in a different effect, which will create common and opposite points. “The answer how a place should be, can only be answered by the space itself”; therefore, what makes this project unique is that the project is created by lending an ear to the voice of that area. The locations, combined with the most appropriate balance of private and public spaces, are designed for any kind of slope, panorama, or sound of the environment.

gündelik hayat

gundelıkhayat_01

gündelik hayat, Melis Baloğlu

 

Gündelik hayatın özgürlüğü durumcuların projelerinin temelidir. Yüksek sanatın, sürrealizmin ve fütüristlerin karşısında dururlar. Lefebvre’in kırsal hayattan, şehir hayatına geçişteki, günlük olarak yaşanan sınıf ayrımlarını, mekansal bölünmeler üzerine geliştirdiği fikirler, durumcuları tetiklemiştir. Gelişen şehirlerde, keyifli ve keşifli bir gündelik hayat sürmenin peşine düşmüşlerdir.

Modernizm ve gündelik hayat

Mimar hangi üslupta üretmeli, sorusunun cevaplanmadığı zaman modernizmdir. Değişen teknoloji ve keşifler ile birlikte dünyanın küçülüp tek bir mekan olması, “yeni bir mimarlıktan” söz etmemizi sağladı. Fakat modernizmde bize sunulan mimarlık, fotoğraflarında temsil edilen gerçeklikten uzaktır. Gündelik yaşama değinilmez ve hep elit kesime sunulan ürünler mimarlık tarihinin bir parçası olur.

Oysa, ütopyalarda gündelik hayat akışından bahsetmek her daim mümkündür. İyi bir günün nasıl geçtiğini betimlemek için ütopya edebiyatı eserleri, insanları işte, evde, kamusal alanda hep mutlu tarif eder. Eşitliğin altı hep çizilir. Mimarlıkta kamusal alana ne kadar değer verildiği günümüz tartışmalarından olmalıdır.

“68 Mayıs” ütopya söylemleri

68mayıs_01

68 Mayıs, Melis Baloğlu

68 Mayıs duvar sloganları:

“Kaldırım taşlarının altında kumsal var.”

“Açıktan ölmenin kesinliğinin yerini sıkıntıdan ölme ihtimalinin alacağı bir dünya istemiyoruz.”

“Gerçekçi ol, imkansızı iste.”
Fransa Mayıs 68

 

Duvarların bir mimari eleman olmaktan çıkıp, söze geldiği, protesto işlevini kazandığı 68 eşiği, Durumcuları doğuran atmosferi yarattı.
Durumcular, 1968 hareketinin odağında yer aldılar. Gündelik yaşamı kutlama üzerine, şehir hayatında yaşanması gereken yenilikler üzerine yayınlar çıkardılar. Bu bakımdan da, modernizmin elit kesimi temsil eden yapılarına karşıdırlar. Gündelik yaşamdan hiç söz etmeyen modernizmi eleştirip, Post-modernliğin, ötekiye duyduğu ilgiyi önemserler.

kaynak_01

 

 

 

 

Öneri : 

Mary McLeod, “Everyday and ‘Other’ Spaces,” Architecture and Feminism, eds. Deborah Coleman, et al. (New York: Princeton Architectural Press, 1996)

herkese bir adet?

wear your mask

Tarihi döngüsünde incelendiğinde, ütopya, çatışmalara, savaşlara neden olan memnuniyetsizlikler ve buhranlar sonucu ortaya çıktığı için, Türkiye’de içinde bulunduğumuz, toplumun memnuniyetsizliklerini kitle iletişim araçları ile haberleşip, sokağa çıkarak belirttiği bu dönem, güncel ütopyaları tartışmak adına iyi bir zemin hazırlamaktadır çünkü bilgiye erişimde meydana gelen gelişmeleri sağlayan kitle iletişim araçları, inanılmaz bir şekilde gelişmekte ve yaygınlaşmakta olduğundan, dünyamızın artık eriyerek bilgiye dönüşmektedir. Enformasyon ağlarından oluşan bu yeni dünyada bilginin aktarımı kolay ve hızlı olmaktadır. 

%d blogcu bunu beğendi: